EXON

Společnost EXON je předním dodavatelem renomovaných Document Management Systémů a komplexních služeb digitalizace dokumentů včetně vytěžování dat z formulářů či faktur, zabezpečené archivace dokumentů, dodávky profesionálních digitalizačních pracovišť, zakázkového vývoje software a s tím souvisejícího poradenství.

Poslání a Vize společnosti

Cílem společnosti EXON je neustále zlepšovat kvalitu svých služeb a zvyšovat konkurenceschopnost firmy, lépe se přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám na trhu a náročnosti požadavků zákazníků díky nejmodernějším technologiím a vyškoleným zaměstnancům.

Otevřené pracovní pozice

Radek Chramosta
Jednatel společnosti

Dáváme lidem možnost rozvoje a seberealizace

Společnost EXON začala psát svoji historii od roku 2004, kdy jsme ji společně s otcem zakládali. Přinášíme na trh nové technologie, vytváříme nové portfolio produktů a nabízíme ta nejlepší řešení na trhu. Nyní stojíme před branami další fáze našeho businessu a hledáme zajímavé osobnosti k obohacení našeho týmu. Hledáme takové lidi, kteří mají svoji práci rádi, chtějí se ve své kariéře obohatit o nové zkušenosti a dokáží si v zaměstnáni vytvořit takové podmínky, aby byli v práci spokojení.
Ing. Radek Chramosta, Jednatel

Každý projekt je pro nás výzva

Vedu tým lidí, kteří mají na starosti kompletní portfolio projektů pro naše zákazníky. Produkční divize spočívá ve třech odděleních, která se navzájem doplňují. Oddělení konzultantů pro IT, programátorů a digitalizační oddělení. Konzultanti se starají o naše businessové zákazníky především v oblasti systémů DMS. Programátoři se kromě svých projektů vývoje sw podílejí jako support a pravá ruka projektů pro konzultanty. Digitalizační oddělení zpracovává projekty v oblasti digitalizace, tedy skenování a zpracování dat. Jelikož spolu projekty jednotlivých oddělení navzájem souvisejí, členové oddělení si předávají navíc své know-how a praktické zkušenosti z projektů DMS, vytěžovacích nástrojů, vývoje sw atd.
Ing. Petr Straka, Vedoucí produkční divize

Petr Straka
Vedoucí produkční divize

Volnost a důvěra

Nabízíme lidem takové kompetence, aby se osobnostně rozvíjeli ve vlastním rozhodování. Pomáháme zaměstnancům rozvinout jejich silné stránky. Nabízíme možnost projít různými pozicemi a získat spoustu zkušeností a nový pohled na technologie.

Úspěch je tvořen lidmi

To, co vytváří úspěch naší společnosti nejsou její značka či logo, ale především lidé, kteří stojí za našimi produkty a řešeními a přikládají k nim svoji přidanou hodnotu. Pro nás jsou zajímaví především zkušení kolegové, kteří již mají určitý přehled nad profesním životem, ale nebráníme se ani absolventům na životní startovací čáře, kteří nás svým charakterem a přístupem k práci zaujmou.

Pracujeme pro významné společnosti

Za celou historii společnosti EXON spolupracujeme se zajímavými společnostmi prakticky ve všech odvětvích. Máme stabilní základnu zákazníků a dodavatelů. Pro naše zákazníky připravujeme řešení šité na míru dle jejich požadavků, připojujeme své know-how a zkušenosti a dolaďujeme do optimální finální podoby. Každý projekt je jiný a přináší nové poznatky a pohled na svět.

Korporace vs. EXON

S našimi více jak třiceti zaměstnanci se řadíme mezi střední společnosti. Veškeré problémy řešíme na partnerské úrovni. Prioritou je vždy vyřešit business, mít spokojené zákazníky, kteří naší práci věří. Nesvazujeme lidem ruce, dáváme volnost, možnost seberealizace a vytváříme podmínky pro příjemnou práci. Nebráníme se inspirovat se nápady našich zaměstnanců.

Spojujeme příjemné s užitečným

Pořádáme pro zaměstnance firemní TAKE-OFF na kolech, na horách či wellness. Pro naše zákazníky a obchodní partnery připravujeme akce spojené s kulturním či sportovním zážitkem (divadlo, tenis, curling..). Máme tak možnost užší spolupráce i v neformálním prostředí.

Máte zájem spolupracovat s námi? Pošlete svůj životopis na