Česká průmyslová zdravotní pojišťovna implementovala Document Management System na platformě ELOenterprise německé společnosti ELO Digital Office GmbH provozovaný na Microsoft SQL databázi. Nyní má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat, bezpečně uložit digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení.

Případová studie v PDF
 • Kategorie:

  • DMS ELO
  • Spisová služba

  Dovednosti:

  • DMS ELO
  • UDS
  • spisová služba