Společnost EXON poskytuje provozní dohled, aktualizace, úpravu, rozvoj a servis Document Management System ELO. Agendy: smlouvy a faktury, včetně vytěžovacího nástroje DocXtractor a modulu pro elektronické podpisy Sign for ELO.

  • Kategorie:

    • DMS ELO
    • Vytěžování dat
    • Servis DMS