Pro společnost Penny Market zpracováváme formuláře pro získání věrnostní PENNY karty. Formuláře se naskenují, poté se data z ručně psaného textu za pomoci nejmodernějších ICR nástrojů a SW vytěží a zpracují. Následně projdou kontrolou a končí u nás archivací. Za 4 roky nám pod rukama prošlo přes 2 miliony těchto formulářů.

  • Kategorie:

    • Digitalizace
    • Vytěžování dat
    • Vývoj software