item

Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě Dokument management systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje kombinaci speciálních...

Vaše dokumenty digitalizujeme, data vytěžíme.

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních náklad, chybovosti a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. Především se jedná o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně ušetří práci...

Proces, jehož účelem je získat z dokumentů data bez nutnosti jejich přepisu.

Pořizování dat je v současné době velmi náročné na čas a vynaloženou práci zaměstnanců. Vytěžování může být využito v jakémkoli projektu, kde hlavním cílem je snížit náklady na ruční práci při správě jakéhokoli typu dokumentu pro další elektronické zpracování.

Komplexní služba vzdáleného Document Management Systému (DMS) mimo Vaši společnost.

Komplexní řešení digitalizace dokumentů. Poskytujeme konzultace, analýzy i dodávky optimálně zvolených zařízení a technologií.

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, archiválie, předlohy všech velikostí a typů (strojírenské výkresy, mapy katastrů, lomů, historicky cenné a nástěnné mapy, stavební a výkresovou dokumentaci), knihy všech velikostí a tloušťky i vazby, mikrofilmy, mikrofiše ad.

...

Jsme autorizovaným distributorem řady výrobců špičkových digitalizačních zařízení, jako jsou společnosti i2S, Microform, Panasonic, Contex, OCE, Fujitsu, Canon, ad. Dodáváme skenery pro digitalizaci dokumentů, knih, velkoformátových předloh, filmů, mikrofilmů a dalšího.

Nabízíme skenovací aplikace, nástroje pro zkvalitnění skenovaného obrazu i aplikace pro vytěžování dat z dokumentů. Nedílnou součástí...

Zajišťujeme vývoj SW na zakázku, integrace vlastního software do existujících systémů a webové systémy pro interní agendu či komunikaci se zákazníky. Nabízíme tvorbu intra/internetových aplikací, informačních systémů a aplikací firemní administrativy a DMS systémů.

U všech řešení klademe hlavní důraz na 100% funkčnost, snadnost správy a obsluhy, vysokou úroveň zabezpečení a tomu odpovídají použité technologie. Nedílnou součástí je...

ProcyonA

Systém ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Díky modularitě a integraci specializovaných prostředků (např. pro zpracování obrazu, OCR a automatizaci kontroly kvality) je možné jednoduše přizpůsobit funkcionality systému pro konkrétní potřeby uživatele. Vestavěné workflow a řada automatizačních prvků předurčují systém ProcyonA pro...

Odstranění citlivých dat z dokumentů a následné zveřejnění v registru smluv.

Modul Registr smluv slouží k anonymizaci vybraných smluv, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a jejich přípravě ke zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Modul umožňuje na jedno kliknutí smlouvu zveřejnit/modifikovat/smazat/přidat dodatek. Řešení je navrženo v prostředí systému...

Kontrola platnosti elektronických podpisů u příchozích dokumentů.

Pro problematiku eIDAS jsme vyvinuli modul, který pracuje na pozadí prostředí ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, které by měly být opatřené platným elektronickým podpisem.

Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.