Neomezený přístup a snadné vyhledávání

Ke svým dokumentům máte přístup 24 hodin denně, z práce, domova či dovolené. Jednoduché vyhledání a sdílení.

Správa, schvalování a oběh dokumentů

Objednávky, faktury, smlouvy či personalistika. Nastavení oběhu dokumentů přesně podle Vašich požadavků.

Efektivní zpracování přijaté fakturace

Vytěžení dat z Vašich dokumentů. Přináší nejen zrychlení, ale i snížení chybovosti a zvýšení produktivity práce.

Vaše data v bezpečí

Bezpečně uložené a archivované. Bez obavy ze živelných pohrom, požárů, či krádeží.

Správa smluv

Absolutní přehled a kontrola nad smlouvami. Rychlý a snadný přístup, provázanost s jednotlivými zákazníky a dodavateli, možnosti verzování a jednoduchá evidence. Využívejte milníky, které Vám ohlídají důležité termíny vyplývající ze smluv.

Snadné napojení do Vaší stávající IT struktury

Jednoduše lze propojit s aktuálními systémy (MS Windows nebo Linux) a aplikacemi (Spisová služba, CAD, GIS, CRM a ERP, SAP aj.)

Splnění individuálních požadavků

Neomezené možnost rozšíření systému o nové funkce – elektronické podpisy, čárové kódy, extrakci informací z obrazových soborů, uživatelské funkce na míru zákazníka aj.

V souladu s aktuálními potřebami

Vyvíjíme moduly, např. anonymizace dokumentů s následným zasláním do Registru smluv; modul pro eIDAS, který automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, v souladu s GDPR aj.

Snížení nákladů na administrativu

Zavedením DMS se razantně sníží celkové náklady. Manuální práce zabere značnou část podnikových procesů. Pracujte elektronicky a ušetřený čas využijte na svůj byznys.


Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě Dokument management systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje kombinaci speciálních individuálních řešení, které dohromady spojuje v jeden celek. Tak i ta nejmenší aplikace může být součástí jednoho velkého systému. Všechny zdroje informací jsou pohromadě a dostupné v požadovaném čase a místě. ELO se specializuje na správu různých obsahů a zajištění splnění zákonných požadavků.

Síla spočívá v modulech a jejich pružnosti, schopností spolupracovat se všemi typy systémů, využít obsah informací a mít je okamžitě k dispozici. Celý životní cyklus informací je pokrytý, od vytvoření až po jejich odstranění. Přehled nad všemi obchodními procesy je rozhodující pro efektivní a konkurenční rozvoj podniku.