• Digitalizace
 • Vytěžování dat
 • Vývoj software

Penny Market s.r.o.

Pro společnost Penny Market zpracováváme formuláře pro získání věrnostní PENNY karty. Formuláře se naskenují, poté se data z ručně psaného textu za pomoci nejmodernějších ICR nástrojů a SW vytěží a zpracují. Následně projdou kontrolou a končí u nás archivací. Za 4 roky nám pod rukama prošlo přes 2 miliony těchto formulářů.


 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

Banka Creditas a.s.

Cílem společnosti Creditas bylo zautomatizovat firemní procesy, zefektivnit práci s dokumenty, urychlit schvalovací procesy, vytěžovat faktury a především zajistit maximální bezpečnost archivovaných dokumentů. Banka Creditas implementovala systém pro správu dokumentů ELO, který jim veškeré požadavky splňuje, včetně napojení do interního účetního systému a doplňkového modulu s funkcí...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • vytěžování
 • faktury
 • objednávky
 • smlouvy

 • Vytěžování dat
 • Vývoj software

Biofer s.r.o.

Společnost Biofer s.r.o. nabízí služby v oblasti autodopravy, spedice a skladování. Pro zrychlení a zefektivnění svých služeb, lepší komunikaci a větší přehled nad podnikáním, se rozhodli zvýšit plynulost svých dokumentů. Biofer implementovala vytěžovací nástroj ABBYY FlexiCapture, ve spolupráci s našimi programátory, kteří připravili řešení na míru požadavkům jednotlivých dokumentů. Biofer...

 • vytěžování
 • vývoj software

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

KDK Automotive Czech s.r.o.

KDK Automotive Czech sídlící v Tachově disponuje hodně zaměstnanci na mnoha odděleních a pracuje s velkým objemem dokumentů. Pro lepší komunikaci, větší přehled a absolutnímu zamezení ztrátám dokumentace KDK implementovala systém pro správu a řízení dokumentů, včetně vytěžování daňových dokladů.

 • DMS ELO
 • vytěžování

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

ČSAD České Budějovice, a.s. pro zvýšení efektivnosti zpracování smluv a faktur implementovala německý systém DMS ELO. Nasazení nového řešení obsahuje i systém pro vytěžování dat, který jim výrazně urychluje zpracování přijatých faktur.

 • DMS ELO
 • vytěžování

 • DMS ELO

CBRE Česká republika

CBRE Česká republika implementovala systém pro správu a řízení firemní dokumentace, Document Management System na platformě ELOenterprise, německé společnosti ELO Digital. Nyní má veškeré dokumenty přehledně kategorizované, přístupné, snadno dohledatelné a bezpečně uložené. Společnost tak může získaný čas věnovat více na svůj business.

Případová studie v PDF

 • smlouvy
 • faktury
 • objednávky
 • DMS ELO

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. Systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů (dále také „ELO“). Součástí řešení je správa, archivace a bezpečné uložení digitalizovaných dokumentů s použitím tří agend – objednávek, dodavatelských faktur a smluv. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • Navision
 • vytěžování
 • smlouvy
 • faktury
 • objednávky

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat
 • Spisová služba

Budějovický Budvar, n.p.

Budějovický Budvar, n.p. implementoval ve spolupráci se společností Exon s.r.o. systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí řešení je správa, archivace a bezpečné uložení digitalizovaných dokumentů s použitím čtyř agend - žádanek o objednávky, objednávek, dodavatelských faktur a smluv. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček....

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • smlouvy
 • objednávky
 • faktury
 • vytěžování
 • spisová služba

 • DMS ELO

GA Energo technik s.r.o.

GA ENERGO implementoval Document Management System na platformě ELOenterprise německé společnosti ELO Digital Office GmbH provozovaný na Microsoft SQL databázi.Nyní má k dispozici systém, který mu pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně uložit digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • MS SQL
 • Helios
 • SAP

 • Digitalizace

Archeologický ústav AV ČR

Archeologický ústav AV ČR digitalizoval centrální archiv dokumentace terénních archeologických výzkumů na území Čech. Zajistil tím záchranu dokumentů poškozených povodní v roce 2002 a zároveň tak zajistil nepoškozené dokumenty do budoucna proti možným následkům podobných událostí. Nyní má snadný přístup k datům v digitální podobě.

Případová studie v PDF

 • Digitalizace
 • Archiv
 • Záchrana dokumentů
 • Knihy
 • Mapy
 • Mikrofilmy

 • DMS ELO
 • Spisová služba

Magistrát města Děčín

MM Děčín mplementoval Document Management System na platformě ELOenterprise německé společnosti ELO Digital Office GmbH provozovaný na databázi Oracle. Nyní má k dispozici systém, který mu pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně uložit digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je propojenína spisovou...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • spisová služba
 • UDS
 • archivace
 • státní správa

 • DMS ELO
 • Spisová služba

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna implementovala Document Management System na platformě ELOenterprise německé společnosti ELO Digital Office GmbH provozovaný na Microsoft SQL databázi. Nyní má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat, bezpečně uložit digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS
 • spisová služba

 • DMS ELO
 • Spisová služba

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. řešení elektronické spisové služby T-WIST umožňující evidenci a zpracování veškerých dokumentů došlých v papírové a digitální podobě. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými odbory a pobočkami a výrazně přispívá k celkové transparentnosti při vyřizování. Součástí je pracoviště podatelny umožňující...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • spisová služba
 • archivace

 • DMS ELO

Rodamco Česká republika s.r.o.

Společnost Rodamco Česká republika s.r.o. si nechala implementovat Document Management System (DMS), který ji nyní pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně uložit digitalizované dokumenty a také zefektivňuje vnitřní komunikaci a procesy ve společnosti.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

Mercedes-Benz Financial Services ČR a Slovakia

MBFS implementoval document management system ELOenterprise německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Významně tak zrychlil, zpřehlednil a zefektivnil práci s dokumenty a zároveň konsolidoval dokumenty a pracovní postupy pro MBFS ČR a MBFS Slovakia.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS
 • Sign for ELO
 • vytěžování