Vaše dokumenty digitalizujeme, data vytěžíme.

Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás. Máme vlastní digitalizační pracoviště. Nabízíme digitalizaci Vašich dokumentů, včetně zpracování a vytěžení požadovaných dat.

Zpracováváme faktury, smlouvy, objednávky, formuláře, dodací listy aj.


Postup digitalizace dokumentů

Kompletní převedení papírových, filmových, knižních, mikrofilmových i dalších typů předloh do digitální podoby pro nás znamená:

  • Převzetí dokumentů od zákazníka
  • Přípravu před skenováním (vyrovnání, podlepení, vyčištění...)
  • Digitalizaci dokumentů v požadované kvalitě
  • Označení dokumentů pro jejich uložení a úspěšné vyhledání
  • Kontrolu kvality pro vyloučení chyb a nepřesností
  • Uložení dokumentů na nosiče dle požadavků zákazníka
  • Bezpečné začlenění dokumentů do archivačního systému
  • Předání médií s uloženými dokumenty
  • Vrácení, archivace nebo bezpečná skartace fyzických originálů dokumentů
  • Přísné respektování všech platných právních úprav – zákon o ochraně osobních údajů, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o elektronickém podpisu či o archivnictví, spisové službě atd.