Neomezený přístup a snadné vyhledávání

Přístup k dokumentům 24 hodin, jednoduché vyhledání a sdílení.

Správa, schvalování a oběh dokumentů

Objednávky, faktury, smlouvy či personalistika. Nastavení oběhu dokumentů přesně podle Vašich požadavků.

Vytěžování dat

Efektivní ziskání dat z Vašich dokumentů. Přináší nejen zrychlení, ale i snížení chybovosti a zvýšení produktivity práce.

Vaše data v bezpečí

Bezpečně uložené a archivované. Bez obavy ze živelných pohrom, požárů, vytopení či krádeží.

Správa smluv

Absolutní přehled a kontrola nad smlouvami. Rychlý a snadný přístup, provázanost s jednotlivými zákazníky a dodavateli a jednoduchá evidence. Navíc veškeré povinnosti, které ze smluv vyplývají, lze díky milníkům, které ohlídají důležité termíny, připomínat.

Snadné napojení do stávající IT struktury

Jednoduše lze propojit s aktuálními systémy (MS Windows nebo Linux) a aplikacemi (Spisová služba, CAD, GIS, CRM a ERP, SAP aj.)

Splnění individuálních požadavků

Např. možnost rozšíření systému o nové funkce – elektronické podpisy, čárové kódy, extrakci informací z obrazových soborů aj.

V souladu s aktuálními potřebami

Vyvíjíme moduly, např. anonymizace dokumentů s následným zasláním do Registru smluv; modul pro eIDAS, který automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, připraveno na GDPR aj.

Snížení nákladů na administrativu

Zavedením DMS se razantně sníží celkové náklady. Manuální práce zabere značnou část podnikových procesů. Ušetřený čas lze tak více zaměřit na vlastní business.


Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě Dokument management systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje kombinaci speciálních individuálních řešení, které dohromady spojuje v jeden celek. Tak i ta nejmenší aplikace může být součástí jednoho velkého systému. Všechny zdroje informací jsou pohromadě a dostupné v požadovaném čase a místě. ELO se specializuje na správu různých obsahů a zajištění splnění zákonných požadavků.

Síla spočívá v modulech a jejich pružnosti, schopností spolupracovat se všemi typy systémů, využít obsah informací a mít je okamžitě k dispozici. Celý životní cyklus informací je pokrytý, od vytvoření až po jejich odstranění. Přehled nad všemi obchodními procesy je rozhodující pro efektivní a konkurenční rozvoj podniku.